ตับพัง…ทุกครั้งที่ดื่ม

Published on Author admin

ที่มา : อินโฟกราฟิก “พักดื่ม = พักตับ = ตับฟื้นฟู” โดย กระทรวงสาธารณสุข, เครือข่ายองค์กรงดเหล้า, สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย, สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เหล้า…ไม่เคยปราณีใคร ตับพังทุกครั้งที่ดื่ม ปรึกษาเลิกเหล้า โทร.1413
เมื่อดื่มเหล้า เซลล์ตับกำจัดสารพิษจากแอลกอฮอล์ทำให้ตับสูญเสีย การทำงานเกิดไขมันสะสมในตับ
ยิ่งดื่มมาก เซลล์ตับยิ่งทำงานหนักและถูกทำลายมากขึ้น สารพิษถูกกำจัดได้น้อยลง เอ็นไซม์สูงขึ้นกลายเป็นตับอักเสบ และไขมันแทรกตับ
ทุกครั้งที่ดื่ม เซลล์ยิ่งทำงานหนัก จะเกิดภาวะผังผืดและเป็นแผลในเนื้อเยื่อตับ จนเป็นตับแข็งและมะเร็งตับในที่สุด
สุดท้าย ตับตายไม่รู้ตัว!
ตับ…ผู้จัดการใหญ่ที่สุดของร่างกาย หน้าที่สำคัญขณะยังมีชีวิต
สร้าง/ส่งออกสารอาหาร สร้างโปรตีนช่วยอุ้มน้ำ เกลือแร่ และโปรตีนที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด
ผลิตน้ำดี ทำหน้าที่ในการย่อยและดูดซึมไขมันในอาหารเข้าสู่ร่างกาย
เป็นคลังเก็บรักษาพลังงาน สะสมสารอาหารและวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
รักษาความสะอาด ทำหน้าที่ช่วยกำจัดของเสียและสารพิษต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์
เป็นเกราะกำบังให้ร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สสส.